Extended indication Treatment of COVID-19 in adults and adolescents aged 12 years and older weighing at least 40 kg who
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Registered

Product

Active substance Casirivimab / imdevimab
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication COVID-19
Extended indication Treatment of COVID-19 in adults and adolescents aged 12 years and older weighing at least 40 kg who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of progressing to severe COVID-19. Prevention of COVID-19 in adults and adolescents aged 12 years and older weighing at least 40 kg .
Proprietary name Ronapreve
Manufacturer Roche
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Casirivimab and imdevimab have been designed to attach to the spike protein of SARS-CoV-2 at two different sites. When the active substances are attached to the spike protein, the virus is unable to enter the body’s cells.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Submission date March 2021
Expected Registration November 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Door EMA goedgekeurd middels artikel 5.3 procedure waardoor het mag worden gebruikt voordat formele autorisatie heeft plaatsgevonden. Positieve CHMP opinie en EMA registratie ontvangen in november 2021.

Therapeutic value

Therapeutic value Possible added value
Substantiation Uit de fase 3 data blijkt dat casirivimab/imdevimab het aantal ziekenhuisopnames met 70% terugdrong in niet opgenomen patiënten met COVID-19. Het is nog de vraag waar in de behandelrichtlijn monoklonale antilichamen ingezet zullen worden. Mogelijk al voordat de patiënt in het ziekenhuis opgenomen is. Deze geneesmiddelen zijn een groot voordeel voor niet gevaccineerden en immuungecompromitteerden. De markt zal verdeeld worden over onder andere Bamlanivimab/ etesevimab, sotrovimab en andere anti virals.
Duration of treatment one-off
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 600 mg
References NCT04425629

Expected patient volume per year

References https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/derde-prik-voor-specifieke-groep-patienten-met-ernstige-afweerstoornis), CBS bevolkingsopbouw, https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/archief-wekelijkse-update-vaccinatiecijfers
Additional remarks Aantal ongevaccineerde personen (oktober 2021) betreft 1,8 miljoen. Daarnaast zijn er 200.000-400.000 personen die een gecompromitteerd immuunsysteem hebben. Beide groepen kunnen in aanmerking komen voor dit geneesmiddel, dit komt in totaal neer op 2–2,2 miljoen personen. Dit betreft het maximale aantal personen dat in aanmerking kan komen gezien 1) Niet deze gehele groep jaarlijks positief zal testen op COVID. 2) Vaccinatiestatus is niet bepalend in de indicatiestelling en van die 1,8 miljoen ongevaccineerden zal een aanzienlijk deel ook COVID-19 hebben gehad en dus antistof positief zijn. 3) De onbeschermde ongevaccineerde groep op termijn kleiner zal worden door het oplopen van een besmetting of door vaccinatie. 4) De verwachting is dat het met name zal worden toegepast bij hoog-risicogroepen (zestig jaar of ouder met en/of hart-, long-, nierziekten en diabetes mellitus). Daarnaast is nog de vraag of na een positieve test bij milde ziekteverschijnselen de ongevaccineerde personen dit middel preventief in zullen nemen ter voorkoming van ergere ziekte (post-expositie profylaxe). Tenslotte geldt dat op dit moment de meeste geneesmiddelen die op korte termijn op de markt gebracht worden ter preventie van ernstige COVID, pas in de tweedelijnszorg ingezet kunnen worden omdat het een intraveneuze toediening betreft. Molnupiravir en ritonavir/ PF-07321332 zijn de enige middelen op de scan met een orale toediening die door de huisarts kan worden verstrekt en daardoor eerder, bij een grotere groep mensen, ter voorkoming van ziekenhuisopname ingezet kan worden. Subcutane toediening van de andere antilichamen volgt.

Expected cost per patient per year

Cost 1,125.00
References medicijnkosten.nl; EPAR
Additional remarks Prijs inclusief BTW: Ronapreve 300mg/2,5ml (120mg/ml) €562,71 per stuk. Ronapreve 1.332mg/11,1ml (120mg/ml) €2.250,85 per stuk. Het betreft een eenmalige dosis van 600 mg. Dus twee doses van 300 mg kost €1125,42.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.