Extended indication Urinary tract infections (cUTIs), including acute pyelonephritis.
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Cefepime/taniborbactam
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Infectious diseases other
Extended indication Urinary tract infections (cUTIs), including acute pyelonephritis.
Manufacturer VenatoRx
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Cefepime-taniborbactam is a combination of cefepime, a fourth-generation cephalosporin and widely used β-lactam antibiotic, and taniborbactam (formerly VNRX-5133), a β-lactamase inhibitor.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Meropenem
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Het geneesmiddel zal ingezet gaan worden bij resistente stammen. In een recente studie is gevonden dat bij meropenem resistente stammen, C/T in 94,5% wel gevoeligheid wordt gemeten (in vergelijking met 45% meropenem/vaborbactam en 59% CAZ/AVI S). Het zal waarschijnlijk gebruikt gaan worden bij bewezen meropenem resistente stammen (en bewezen C/T gevoelig) of eventueel na klinisch falen van meropenem.
References NCT03840148
Additional remarks Elke 8 uur toediening, voor een duur van 7 tot 14 dagen.

Expected patient volume per year

Patient volume

50 - 100

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Nethmap 2017(1); Nivel (2); Expertopinie (3);
Additional remarks Afgelopen jaren is het meropenem gebruik verviervoudigd, mede gedreven door ESBL infecties, met name urineweginfecties. Incidentie urineweginfecties is 40 tot 60 per 1.000 volwassen inwoners (1). In de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt de incidentie van nierbekkenontsteking 30 tot 40 per 1.000 personen per jaar (2). Het aantal zal wel beperkt zijn. De afgelopen jaren wordt voornamelijk bij mensen uit Oekraïne die in Nederland behandeld worden meropenem resistente stammen aangetroffen. Een globale schatting is 50 tot 100 patiënten per jaar (3).

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.