Ceftazidime / avibactam

Werkzame stof
Ceftazidime / avibactam
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Extension of the complicated intra-abdominal infection (cIAI) and complicated urinary tract infection (cUTI) indications in paediatric patients (in children ≥ 3 months).

1. Product

Merknaam
Zavicefta
Fabrikant
Pfizer
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Maart 2019
Verwachte registratie
April 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht registratie in Q2 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
meropenem, ceftolozaan/​tazobactam
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Naar verwachting zal met name de huidige behandeloptie meropenem gebruikt worden voor deze indicatie. Ceftazidime / avibactam kan wel gekozen gaan worden als besparend regime. Het geneesmiddel heeft een breed werkingsspectrum. Het aantal kinderen met een gecompliceerde urineweginfectie waarbij antibiotica met een smaller spectrum niet meer gegeven kunnen worden door resistentie is zeer beperkt. Het geneesmiddel kan veilig en effectief ingezet worden binnen deze patiëntpopulatie.
Behandelduur
Gemiddeld 14 dag/dagen
Bronnen
NCT02475733; NCT02497781
Aanvullende opmerkingen
Behandelduur is 7-14 dagen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 30

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Naar verwachting zal een zeer beperkte groep patiënten (tussen de 3 maanden en 18 jaar) gebruik maken van dit geneesmiddel. Aangezien het een antibioticum met een breed werkingsspectrum betreft. Bij deze patiëntpopulatie zal met name antibiotica met een smal spectrum gebruikt worden. Dit zal leiden tot een patiëntvolume van maximaal 30 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
2.300
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Voor een volwassen patiënt die driemaal per dag wordt behandeld voor 7 dagen, zijn de kosten €2.232 per behandelcyclus.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

69.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.