Extended indication

Zavicefta is indicated in adults and children aged 3 months and older and adolescents for the treatm

Therapeutic value

Possible equal value

Total cost

69,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Ceftazidime / avibactam

Domain

Infectious diseases

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Bacterial infections

Extended indication

Zavicefta is indicated in adults and children aged 3 months and older and adolescents for the treatment of the following infections in adults with Complicated intra-abdominal infection (cIAI), Complicated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritis, Hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator associated pneumonia (VAP).

Proprietary name

Zavicefta

Manufacturer

Pfizer

Mechanism of action

Antibiotic

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

March 2019

Expected Registration

October 2020

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional comments
Positieve CHMP-opinie in september 2020.

Therapeutic value

Current treatment options

meropenem, ceftolozaan/​tazobactam

Therapeutic value

Possible equal value

Substantiation

Naar verwachting zal met name de huidige behandeloptie meropenem gebruikt worden voor deze indicatie. Ceftazidime /avibactam kan wel gekozen gaan worden als besparend regime. Het geneesmiddel heeft een breed werkingsspectrum. Het aantal kinderen met een gecompliceerde urineweginfectie waarbij antibiotica met een smaller spectrum niet meer gegeven kunnen worden door resistentie is zeer beperkt. Het geneesmiddel kan veilig en effectief ingezet worden binnen deze patiëntpopulatie.

Duration of treatment

Average 14 day / days

References
NCT02475733; NCT02497781
Additional comments
Behandelduur is 7-14 dagen.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments
Naar verwachting zal een zeer beperkte groep patiënten (tussen de 3 maanden en 18 jaar) gebruik maken van dit geneesmiddel. Aangezien het een antibioticum met een breed werkingsspectrum betreft. Bij deze patiëntpopulatie zal met name antibiotica met een smal spectrum gebruikt worden. Dit zal leiden tot een patiëntvolume van maximaal 30 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost

< 2,300.00

References
Z-Index (Taxe van mei 2020)
Additional comments
Een injectieflacon van Zavicefta (ceftazidime/avibactam; 500mg/2.000mg) heeft een publieke lijstprijs van €106,28. 
De verwachtte aanbevolen dosering van ceftazidime/ avibactam voor patiënten van 6 maanden tot <18 jaar zal 12,5mg/kg - 50mg/kg zijn en voor patiënten van 3 tot 6 maanden 10mg/kg - 40mg/kg (beide driemaal per dag). De prijs zal hierdoor gemiddeld lager liggen dan de €2.300 die de behandeling van een volwassene kosten.

Potential total cost per year

Total cost

69,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.