Extended indication Zavicefta is indicated in adults and children aged 3 months and older and adolescents for the treatm
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 69,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Ceftazidime / avibactam
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Bacterial infections
Extended indication Zavicefta is indicated in adults and children aged 3 months and older and adolescents for the treatment of the following infections in adults with Complicated intra-abdominal infection (cIAI), Complicated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritis, Hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator associated pneumonia (VAP).
Proprietary name Zavicefta
Manufacturer Pfizer
Mechanism of action Antibiotic
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date March 2019
Expected Registration October 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie juni 2020. Zavicefta heeft een add-on status.

Therapeutic value

Current treatment options meropenem, ceftolozaan/​tazobactam
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Naar verwachting zal in met name de huidige behandeloptie meropenem gebruikt worden voor deze indicatie. Ceftazidime /avibactam kan wel gekozen gaan worden als besparend regime. Het geneesmiddel heeft een breed werkingsspectrum. Het aantal kinderen met een gecompliceerde urineweginfectie waarbij antibiotica met een smaller spectrum niet meer gegeven kunnen worden door resistentie is zeer beperkt. Het geneesmiddel kan veilig en effectief ingezet worden binnen deze patiëntpopulatie.
Duration of treatment Average 14 day / days
References NCT02475733; NCT02497781
Additional comments Behandelduur is 7-14 dagen.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments Naar verwachting zal een zeer beperkte groep patiënten (tussen de 3 maanden en 18 jaar) gebruik maken van dit geneesmiddel. Aangezien het een antibioticum met een breed werkingsspectrum betreft. Bij deze patiëntpopulatie zal met name antibiotica met een smal spectrum gebruikt worden. Dit zal leiden tot een patiëntvolume van maximaal 30 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost < 2,300.00
References Z-Index (Taxe van mei 2020)
Additional comments Een injectieflacon van Zavicefta (ceftazidime/avibactam; 500mg/2.000mg) heeft een publieke lijstprijs van €106,28. De verwachtte aanbevolen dosering van ceftazidime/ avibactam voor patiënten van 6 maanden tot <18 jaar zal 12,5mg/kg - 50mg/kg zijn en voor patiënten van 3 tot 6 maanden 10mg/kg - 40mg/kg (beide driemaal per dag). De prijs zal hierdoor gemiddeld lager liggen dan de €2.300 die de behandeling van een volwassene kosten.

Potential total cost per year

Total cost

69,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.