Uitgebreide indicatie

Extension of indication to include treatment of paediatric patients aged birth to less than 18 years

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Ceftolozane / tazobactam

Domein

Infectieziekten

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Bacteriele infecties

Uitgebreide indicatie

Extension of indication to include treatment of paediatric patients aged birth to less than 18 years for Zerbaxa.

Merknaam

Zerbaxa

Fabrikant

Merck

Werkingsmechanisme

Antibioticum

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Beta lactamase inhibitors; Cell wall inhibitor.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Juni 2021

Verwachte registratie

April 2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

30

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Het is een geneesmiddel met een relatief smal  antimicrobieel spectrum , wat pas bij het Nederlandse beleid om carbapenem-sparend voor te schrijven. Op dit moment wordt voornamelijk meropenem voorgeschreven wat mogelijk ook goedkoper zal zijn dan Zerbaxa. 
De meeste laboratoria zullen ook niet in de standaard testen en dat werkt ook beperkend. Rekening houdend met deze factoren wordt het gebruik ingeschat op 30 patiënten per jaar.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.