Cemiplimab

Werkzame stof
Cemiplimab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Huidkanker
Uitgebreide indicatie
Libtayo wordt onderzocht in patiënten met gevorderd basaalcelcarcinoom van de huid (cBCC) die progressie vertonen onder behandeling met hedgehog inhibitor therapie of intolerant waren voor eerdere behandeling met hedgehog inhibitor therapie.

1. Product

Merknaam
Libtayo
Fabrikant
Sanofi
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
PD-1 receptor antagonist

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2020
Verwachte registratie
Mei 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Geen geregistreerde behandeling voorhanden in tweedelijn na hedgehog inhibitor therapie.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per 3 weken
Bronnen
NCT03132636

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Oncoline; De Freitas et al. Case Rep Med. 2017; 2017: 8929745. Basset-Seguin et al EJC 2017;86:334-348
Aanvullende opmerkingen
In 2017 zijn 480.000 mensen in Nederland gediagnosticeerd met een basaalcelcarcinoom (BCC) van de huid. Het BCC metastaseert zelden, schattingen lopen uiteen van 0,0028% tot 0,55%. Deze patiënten komen in aanmerking voor de hedgehog inhibitor vismodegib. Dit zijn ongeveer 20 patiënten per jaar. Een deel daarvan is/wordt resistent tegen vismodegib en zou dan in aanmerking kunnen komen voor cemiplimab. In de literatuur is de schatting dat de responsrate voor locally advanced BCC 68.5% is en voor metastatic BCC 36.8%. Gemiddeld komt dat neer op 50% wat 10 patiënten zou betekenen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
40.000 - 60.000
Aanvullende opmerkingen
Prijs in lijn met andere PD-1(L)-receptor antagonisten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Cervixcarcinoom, niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
Bronnen
Sanofi.com

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.