Extended indication

Cemiplimab wordt onderzocht als eerstelijns behandeling in combinatie met chemotherapie voor volwas

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

45,500,000.00

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Cemiplimab

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Lung cancer

Extended indication

Cemiplimab wordt onderzocht als eerstelijns behandeling in combinatie met chemotherapie voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerde plaveiselcel en niet-plaveiselcel NSCLC (stadium IIIB/C-IV) onafhankelijk van PD-L1 expressie.

Proprietary name

Libtayo

Manufacturer

Sanofi

Mechanism of action

PD-1 / PD-L1 inhibitor

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Infusion fluid

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

2022

Expected Registration

December 2022

Orphan drug

No

Registration phase

Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options

Platinum pemetrexed - pembrolizumab (of carboplatin-paclitaxel-bevacizumab-atezolizumab voor niet plaveiselcel NSCLC)

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

Cemiplimab zal beschikbaar komen voor de gehele populatie onafhankelijk van PD-L1 expressie. Er zal dus mogelijk substitutie plaatsvinden van alle andere medicamenten. Het gebruik zal mogelijk lager zijn door de ervaring met andere medicamenten en de mogelijk hogere prijs.

Frequency of administration

1 times every 3 weeks

Dosage per administration

Onderzocht wordt Libtayo 350 mg

References
www.clinicaltrials.gov met indentifier NCT03409614

Expected patient volume per year

Patient volume

< 500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf, expertopinie.
Additional comments
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op zo'n 4.800 patiënten. Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie in de eerste lijn zal er slechts een deel van de patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen. Er wordt hiervoor uitgegaan van maximaal 10% (maximaal zo'n 500 patiënten). Er zal substitutie plaatsvinden van alle andere medicamenten onafhankelijk van PD-L1 expressie. Het gebruik zal mogelijk lager uitvallen. Redenen hiervoor zijn de mogelijk hogere prijs en de ervaring die al is opgedaan met de andere medicamenten.

Expected cost per patient per year

Cost

91,000.00

References
Lijstprijs zoals vermeld in de G-Standaard van Z-Index.
Additional comments
1 maal per 3 weken € 5.721,10 inclusief btw. dus €5.248,72 exclusief btw. Uitgaande van een heel behandeljaar zouden de kosten maximaal zo'n €91.000 betreffen.

Potential total cost per year

Total cost

45,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Cervical cancer (phase 3)

References
Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.