Cemiplimab

Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 5.750.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof

Cemiplimab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Eerstelijns behandeling voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerde plaveiselcel en niet-plaveiselcel NSCLC (stadium IIIB/C-IV) met een PD-L1 over expressie ≥50%.

Merknaam

Libtayo

Fabrikant

Sanofi

Werkingsmechanisme

PD-1/PD-L1 remmer

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

September 2020

Verwachte registratie

Juli 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
De fabrikant verwacht registratie in juli 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Pembrolizumab

Onderbouwing

Er zal naar verwachting substitutie van chemotherapie-pembrolizumab en chemo mono therapie plaatsvinden.

Toedieningsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

350 mg

Bronnen
NCT03088540.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 115

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Pakketadvies ZiNL van pembrolizumab (2016) en atezolizumab (2018) in NSCLC.
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren zich ongeveer 5.000 patiënten met NSCLC stadium IIIB/C-IV. Ongeveer 2.700 patiënten ontwikkelen in een jaar NSCLC stadium IIIB/C-IV. In totaal zijn er op jaarbasis 7.670 patiënten met stadium IIIB/C-IV NSCLC. Van deze groep heeft ~30% een PD-L1 expressie  ≥50% (2.301 patiënten) die in aanmerking komen voor immunotherapie.
Hiervan ontvangt ~50% als eerstelijnsbehandeling een behandeling met immunotherapie in verband met conditie en contra-indicaties (1.150 patiënten). Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie in de eerste lijn zal er slechts een deel van de patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen. De fabrikant schat in dat dit 10% zal zijn (115).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

40.000,00 - 60.000,00

Bronnen
Horizonscan
Aanvullende opmerkingen
Prijs in lijn verwacht met andere PD-1(L)-receptor antagonisten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.750.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

BCC, cervixcarcinoom.

Bronnen
Fabrikant.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.