Extended indication Extension of indication to include treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple
Therapeutic value Possible added value
Total cost 192,360,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Ciltacabtagene autoleucel
Domain Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Extension of indication to include treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma, who have received at least 1 prior therapy, including an IMiD and a PI, have demonstrated disease progression on or after the last therapy and are refractory to lenalidomide
Proprietary name Carvykti
Manufacturer Janssen
Mechanism of action CAR-T therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Autologe humane T cellen die ex-vivo genetisch gemodificeerd zijn met een lentivirale vector die codeert voor een chimeric antigen receptor (CAR) tegen het B-cell maturation antigen (BCMA).

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP Yes
Submission date March 2023
Expected Registration April 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie februari 2024

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie combinaties DPd - PVd en DKd - IsaKd en in de toekomst mogelijk Idecabtagene vicleucel.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De resultaten van de Cartitude-4 studie zijn recent gepubliceerd in de NEJM (N Engl J Med 2023;389:335-47). Het betrof een gerandomiseerde studie in LEN-refractaire patiënten na 1-3 lijnen voorgaande therapie; carvykti versus best standard of care. Er is een duidelijke therapeutische meerwaarde; PFS HR 0,26 - 95%CI 0.18-0,38) niet bereikt versus 11,8. Na 12 maanden waren respectievelijk 75,9% versus 48,6 % van de patiënten vrij van progressie. Het PFS voordeel was onafhankelijk van aantal en type voorbehandelingen. Controle groep behandeld met DPd en PVd, nu is tevens DKd en IsaKd beschikbaar met een langere PFS dan DPd, echter in de studies met DKd en IsaKd was slechts 30% LEN refractair. In Nederland zal pas na D behandeling overgegaan worden tot CAR-T behandeling en er is een duidelijk meerwaarde tegenover dan PVd.
Duration of treatment one-off
Dosage per administration Carvykti zal beschikbaar zijn als 3.2 x 10⁶ tot 1.0 x 10⁸ cellen dispersie voor infusie.
References NCT04181827; https://www.janssenscience.com/products/carvykti/medical-content/carvykti-cartitude4-mmy3002-study

Expected patient volume per year

Patient volume

< 458

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References IKNL. Het multipel myeloom in Nederland 2014-2017 (1); https://iknl.nl/kankersoorten/hemato-oncologie/nkr-cijfers/mm (2)
Additional remarks In de periode 2014-2018 werden 6.361 patiënten nieuw gediagnosticeerd met multipel myeloom (MM). Dit komt overeen met 1.272 patiënten per jaar (1). Alleen patiënten jonger dan 70 jaar komen in aanmerking voor autologe stamceltransplantatie (ASCT). Overigens zullen er ook patiënten ouder dan 70 jaar CAR-T cel therapie kunnen ondergaan, maar dat zal een klein aantal zijn. Dit geldt voor naar schatting de helft van deze groep. Dat komt neer op 636 patiënten. In 2016 kreeg van de patiënten die in aanmerking kwamen voor een ASCT 91,2% een behandeling. Dit komt neer op 580 patiënten (2). Na een ASCT in de eerste lijn van de behandeling krijg 79% een tweedelijns behandeling, wat neerkomt op 458 patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost < 420,000.00
References Fabrikant
Additional remarks Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

192,360,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.