Ciprofloxacin

Werkzame stof
Ciprofloxacin
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Bronchiectasis in non-cystic fibrosis patients with chronic respiratory infections due to Pseudomonas aeruginosa - first-line for prevention of pulmonary exacerbations

1. Product

Merknaam
Linhaliq
Fabrikant
Aradigm
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Inhalatie
Toedieningsvorm
Vernevelvloeistof
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Once-a-day inhaled formulation consisting of a mixture of unencapsulated ciprofloxacin and ciprofloxacin encapsulated in liposomes, delivering immediate and sustained release of the drug within the lung.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
April 2018
Verwachte registratie
Augustus 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Verschillende antibiotica
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Liposomale inhalatie is nieuw. De verwachting is dat ciprofloxacine gelijke waarde heeft. Resistentie tegen ciprofloxacine is echter wel een probleem. Twee klinische studies (Orbit-3 en Orbit-4) gepubliceerd in Lancet Resp Med in 2019 laten verschillende resultaten zien: in de Orbit-3 is er geen significant effect mbt de tijdsduur tot de volgende exacerbatie, terwijl er in de Orbit-4 wel een significant langere tijd is tot de volgende exacerbatie. Nader onderzoek wordt geadviseerd.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

800 - 3.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Richtlijn Diagnostiek en behandeling van patiënten met bronchiëctasieën, NVALT 2017
Aanvullende opmerkingen
De prevalentie van bronchiëctasieën in Nederland bedraagt 52-67 per 100.000. Dat zijn ongeveer 9.000-12.000 patiënten in totaal. Daarnaast telt Nederland ongeveer 1.600 patiënten met CF. Het aantal niet-CF bronchiectasieen komt daarmee op 7300-11.400. Chronische infectie met P. aeruginosa komt voor in 12 tot 27% van de volwassen patiënten met bronchiëctasieën (876-3078).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
5.400
Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Naar verwachting competitief/vergelijkbaar met tobramycine voor inhalatie (Tobi). In 2017 werd hiervoor per gebruiker €5.330 vergoed.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

10.260.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.