Clascoterone

Werkzame stof Clascoterone
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Huidziekten
Uitgebreide indicatie Acne, moderate-to-severe

Product

Merknaam Winlevi
Fabrikant Cassiopea
Werkingsmechanisme Anti-androgeen
Toedieningsweg Lokaal
Toedieningsvorm Creme
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Anti-androgeen.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Primary completion date safety trial in september 2018

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Benzoylperoxide, lokale of systemische retinoïden, lokale of orale antibiotica
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Meerwaarde nog onduidelijk. De resultaten ten opzicht van placebo zijn beperkt. De werkgroep geeft aan geen grote impact te verwachten.
Behandelduur Niet gevonden
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 1%
Bronnen NHG standaard acne; Cassiopea.com; NCT02608476

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NHG-Standaard Acne; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen Acne is een veelvoorkomende aandoening, ongeveer 1:100 mensen vertoont in meer of mindere mate acne. In 2016 werden bij 194.603 patiënten acnepreparaten voorgeschreven (170.810 lokaal en 23.793 systemisch). Retinoiden voor acne lokale behandeling: zo'n 55 duizend gebruikers per jaar. Mogelijk betreft dit dus een grote patiëntenpopulatie maar dit aantal zal sterk afhangen van de indicatie en de therapeutische waarde ten opzichte van de huidige behandelopties.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 5,00 - 20,00
Bronnen GIP databank.
Aanvullende opmerkingen De prijs voor retinoiden voor acne lokale behandeling zo'n 5-20 euro per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Bronnen Clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen Androgenetic Alopecia in fase II

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.