Uitgebreide indicatie Prevention of delayed cerebral ischaemia due to cerebral vasospasm associated with aneurysmal subara
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Clazosentan
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Neurologie, overig
Uitgebreide indicatie Prevention of delayed cerebral ischaemia due to cerebral vasospasm associated with aneurysmal subarachnoid haemorrhage (SAH)
Merknaam Pivlaz
Fabrikant Idorsia Pharmaceuticals
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Injectie/infusieoplossing
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Werkingsmechanisme: Endothelin A receptor antagonists. Endotheline is een langwerkende endogene vasocontrictor. Na SAH is de concentratie endotheline mogelijk verhoogd en is er verhoogde gevoeligheid. Een antagonist zou de vasospasmen reduceren. Vasospasmen kunnen in 17-40% van de gevallen delayed ischemic neurological deficit (DIND) veroorzaken. De helft hiervan ontwikkelt een cerebraal infarct.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Middel is geregistreerd in Japan. Global studie (NCT03585270) heeft lichte vertraging opgelopen door COVID-pandemie

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing CONSCIOUS-1 trial en Japans/Koreaanse trial laten zien dat middel mogelijk van preventieve waarde kan zijn bij vaatspasmen voor dit indicatiegebied (1, 2). , Echter nog geen verbetering van de functionele uitkomst. Er loopt een fase 3 studie (3). Op basis van de huidige studies nog onduidelijk of middel ook in de richtlijn opgenomen zal worden (4).
Behandelduur Maximaal 14 dag/dagen
Dosis per toediening 15 mg/hour
Bronnen Macdonald et al., (2008) Clazosentan to overcome neurological ischemia and infarction occurring after subarachnoid hemorrhage (CONSCIOUS-1): randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 dose-finding trial. Stroke. 2008 Nov;39(11):3015-21 (1); Fujimura M, et al. Cerebrovasc Dis 2017;44:59–67 (fase 2, Japans/Koreaanse trial) (2); Studieprotocol fase 3-studie: NCT03585270 (3); Expert opinie (4)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen doi: 10.1001/jamaneurol.2019.0006.
Aanvullende opmerkingen De incidentie van aSAH in Europa is in 2010 geschat op 6.3 (CI 4.9-8.1) per 100.000 per jaar. In Nederland zou dit neerkomen op 1.071 (CI: 816-1377) (op basis van 17 miljoen Nederlanders) patiënten. Hoeveel hiervan in aanmerking komt voor dit middels is momenteel niet te voorspellen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.