CMV DNA vaccin (ASP0113)

Stofnaam
CMV DNA vaccin (ASP0113)
Domein
Infectieziekten
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Profylaxe CMV (her)activatie/infectie na allogene HSCT van CMV-seropositieve ontvanger.

1. Product

Fabrikant
Astellas
Toedieningsweg
Intramusculair
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Weesgeneesmiddel
Ja
Fase registratie
Teruggetrokken
Aanvullende opmerkingen
Stimulatie B- en T-cel immuunrespons tegen CMV. Fabrikant geeft aan dat de ontwikkeling is stopgezet.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Anti Virale Therapie (AVT) icm. monitoring virusload.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 6 maand/maanden
Toedieningsfrequentie
1 maal per maand
Bronnen
clinicaltrial.gov: NCT00285259, NCT01903928, NCT01877655.
Aanvullende opmerkingen
5x vaccinatie binnen half jaar van HSCT

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

15 - 150

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
EBMT database
Aanvullende opmerkingen
In 2014 zijn er 524 alloBMTs gedaan. Als je uitgaat van een CMV seroprevalentie van 60%, dan zou je dus op zo’n 300 patiënten per jaar uitkomen als men massaal overgaat op het CMV DNA vaccin als profylaxe, ongeacht inschatting van CMV risico. De werkgroep schat in dat alleen de hoog-risico patiënten het vaccin gaan krijgen, dit betreft ongeveer de helft van de eerder genoemde patiëntenpopulatie (m.a.w. 150 patiënten). Er zijn hoge verwachtingen van letermovir en er is nog weinig gepubliceerd over het CMV DNA vaccin. Om die reden wordt geen 50-50 verdeling van de markt verwacht. Inschatting van de werkgroep is dat van de 150 patiënten realistisch gezien 10% in aanmerking zal komen (m.a.w. 15 patiënten).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
4.000 - 8.000
Bronnen
GIP databank AVT

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

495.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
bij andere transplantaties zoals bij niertransplantaties.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.