Crisaborole

Werkzame stof Crisaborole
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Huidziekten
Uitgebreide indicatie Staquis is indicated for treatment of mild to moderate atopic dermatitis in adults and paediatric patients from 2 years of age with ≤ 40% body surface area (BSA) affected

Product

Merknaam Staquis
Fabrikant Pfizer
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Lokaal
Toedieningsvorm Zalf
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Crisaborole, a non-steroidal boron-containing small molecule, inhibits PDE-4, which then inhibits the release of TNF-α, IL-12 and IL-23 and other inflammatory cytokines

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juni 2018
Verwachte registratie Maart 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in januari 2020. Geregistreerd in maart 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Topical corticoid steroids (TCSs), topical calcineurin inhibitors (TCIs)
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de AD-301 & AD-302 trials is aangetoond dat crisaborole effectiever (pruritis) is dan vehikel alleen. Op dit moment wordt crisaborole onderzocht in de NCT03539601 trial en wordt de effectiviteit vergeleken met TCIs & TCSs. Vergelijkbaar met klasse 1-2 lokale steroïden, mogelijk steroïd-sparend effect.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Bronnen Fabrikant; NCT02118766; NCT02118792 20 mg/g ointment
Aanvullende opmerkingen De zalf kan continue gebruikt worden voor een korte periode en ook periodiek voor langere duur.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 123.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Expert opinie
Aanvullende opmerkingen Indicatiegebied crisaborole is mild tot matig eczeem, dit in tegenstelling tot dupilumab (matig tot ernstig eczeem). In Nederland was de incidentie in 2015 145.000 patiënten van 2 jaar en ouder (volksgezondheid.info). 85% (n=123.000 ) hiervan heeft mild tot matige atopische dermatitis (marktonderzoek). De behandeling van atopische dermatitis verloopt stapsgewijs afhankelijk van de ernst van de ziekte. Volgorde: emollient, TCS, TCI en systemische behandeling. Mild tot matig eczeem kan in principe goed behandeld worden met deze middelen, maar gezien de corticofobie bij veel patiënten , apothekers en behandelaars is het mogelijk dat crisaborale toch frequent wordt voorgeschreven. Het is nog onduidelijk hoeveel van de 123.000 patiënten die mogelijk in aanmerking komen crisaborole daadwerkelijk zullen gaan ontvangen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen GoodRx.com; GIPdatabank; Clinical review crisaborole FDA
Aanvullende opmerkingen In de VS zijn de kosten voor een tube van 60 gram $740 dollar. 0,5 tot 1,0 Finger Tip Unit (FTU) dekt ongeveer 2% lichaamsoppervalk. Er gaan ongeveer 120 FTU's in een tube, uitgaande van 0,5 g per FTU. Gebruik sterk afhankelijk van de aangedane huidoppervlakte. Maar een tube per maand lijkt niet onrealistisch ($8.800 in totaal). Waarschijnlijk zullen de kosten in Europa lager zijn. De prijsstelling zal niet vóór het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar zijn. De prijs wordt (mede) vastgesteld op basis van de therapeutische waarde tov andere beschikbare therapieën. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Kinderen 3-24 maanden
Bronnen NCT03356977
Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van studieresultaten zouden kinderen 3-24 maanden in aanmerking kunnen komen voor crisaborole.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.