Dabigatran

Therapeutische waarde Mogelijke gelijke waarde
Totale kosten
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Dabigatran
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Generiek middel
Hoofdindicatie Antitrombotische medicatie
Uitgebreide indicatie Primaire preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij volwassenen na een electieve totale heup- of knievervangende operatie; Preventie van een cerebrovasculair incident (CVA) en een systemische embolie bij volwassenen met non-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) met één of meerdere van de volgende risicofactoren: CVA of TIA in de voorgeschiedenis; hartfalen ≥ NYHA-klasse II; leeftijd ≥ 75 jaar; diabetes mellitus; hypertensie. Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonale embolie (PE) en preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen.
Huidig specialité Pradaxa (Boehringer Ingelheim)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juli 2020
Verwachte registratie Juli 2021
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen SPC van kracht tot en met 15/02/2023

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.