Extended indication Dabrafenib in combinatie met trametinib is geïndiceerd voor de adjuvante behandeling van volwassen p
Therapeutic value No judgement
Total cost 14,695,500.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Dabrafenib / Trametinib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Skin cancer
Extended indication Dabrafenib in combinatie met trametinib is geïndiceerd voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na complete resectie.
Proprietary name Tafinlar / Mekinist
Manufacturer Novartis
Mechanism of action Combination therapy
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments BRAF en MEK kinase remmer

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date November 2017
Expected Registration August 2018
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie juli 2018. Geregistreerd in augustus 2018. Dabrafenib/trametinib voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk, wat betekent dat het middel als effectief kan worden beschouwd. Echter, de onderbouwing van de kosteneffectiviteit is van onvoldoende kwaliteit. Het Zorginstituut heeft in augustus 2019 geadviseerd aan de minister daarom om het middel niet op te nemen in het basispakket. In februari 2020 heeft het Zorginstituut een nieuw dossier ontvangen van de fabrikant omtrent de kosteneffectiviteit van dabrafenib/trametinib. Het Zorginstituut zal op basis van dit nieuwe dossier een herbeoordeling van de kosteneffectiviteit uitvoeren. De effectiviteit en de budget impact zal niet opnieuw bekeken worden, deze zijn al in augustus vastgesteld. Deze indicatie in de sluis per 26 september 2018. Inmiddels per november 2020 is het product uit de sluis en is een financieel arrangement afgesloten tot en met 31 december 2024. Aanspraak status ZN, alleen aanspraak voor patiënten met de volgende indicatie (december 2020): "In combinatie met trametinib voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III met ECOG 0-1 status, lymfekliermetastase >1mm met een BRAF V600E of BRAF V600K-mutatie, na complete resectie."

Therapeutic value

Current treatment options Follow-up zonder medicamenteuze behandeling of clinical trial.
Therapeutic value No judgement
Duration of treatment Median 11 month / months
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 300 mg / 2 mg
References Long et al. N Engl J Med. 2017 Nov 9;377(19):1813-1823.
Additional comments Dabrafenib 2 maal per dag 150 mg, Trametinib 1 maal per dag 2mg.

Expected patient volume per year

Patient volume

128 - 175

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Fabrikant; NKR 2015; Ascierto et al. J Transl Med. 2012; 10: 85
Additional comments NKR 2015: 427 diagnoses melanoom stadium 3. 50% van melanoom is BRAF mutated. Inschatting van de fabrikant bij Nivolumab is 350. Dit zou 175 patiënten betekenen. Novartis: 500 melanoompatiënten, (75% wordt verwezen naar een melanoomcentrum) x (95% krijgt een BRAF test) x (90% treatment rate) x (40% market share). 128 patiënten totaal.

Expected cost per patient per year

Cost 97,000.00
References fabrikant; https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/adviezen/2020/04/24/acp-advies-over-dabrafenib-trametinib-tafinlar-en-mekinist.
Additional comments €97.000 voor de combinatietherapie.

Potential total cost per year

Total cost

14,695,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Triplet dab+tram+pdr001 voor BRAF+ gemetastaseerd melanoom; hairy cell leukemia (HCL).
References Clinicaltrials.gov; ASH2018 paper no: 391.

Other information

There is currently no futher information available.