Uitgebreide indicatie Afhankelijk van de toedieningsvorm één van de volgende 2 indicaties: Ernstige chronische spasticitei
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Dantroleen
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Generiek middel
Hoofdindicatie Spierziekten, overig
Uitgebreide indicatie Afhankelijk van de toedieningsvorm één van de volgende 2 indicaties: Ernstige chronische spasticiteit van skeletspieren ten gevolge van aandoeningen zoals een cerebrovasculair accident (CVA), ruggenmergletsel, cerebrale parese en multipele sclerose, bij volwassenen en kinderen vanaf vijf jaar die 25kg of meer wegen. Ernstige chronische spasticiteit van skeletspieren ten gevolge van aandoeningen zoals een cerebrovasculair accident (CVA), ruggenmergletsel, cerebrale parese en multipele sclerose, bij volwassenen en kinderen vanaf vijf jaar die 25 kg of meer wegen.
Huidig specialité Dantrium (Norgine)
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Juli 2022
Verwachte registratie Februari 2024
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Geen geldige SPC / patenten gevonden die blokkerend kunnen werken bij concurrentie van generieken.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.