Dapagliflozin / saxagliptin / metformin

Werkzame stof
Dapagliflozin / saxagliptin / metformin
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Diabetes mellitus type 2 dat niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, waarbij de patiënt geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat.

1. Product

Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
Combinatietherapie
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
DPP-4 inhibitor/SGLT-2 inhibitor

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2018
Verwachte registratie
November 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Deze combinatie is ingediend en EMA goedkeuring wordt verwacht in 2019. Echter, vanwege de huidige bijlage 2 voorwaarden voor diabetes medicatie verwacht de fabrikant, op procesmatige gronden, niet dat dit product binnen 2 jaar met vergoeding op de Nederlandse markt zal kunnen treden.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Overige DPP-4 en SGLT-2 remmers
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Voor de combinatiepreparaten ertugliflozin/metformin en ertugliflozin/sitagliptin (een dpp-iv remmer) is geen meerwaarde te verwachten tov de momenteel al op de markt zijnde combinatiepreparaten van een SGLT-2 inhibitor met metformin of een dpp-iv inhibitor. Gebruik van combinatiepreparaten is in Nederland niet heel gebruikelijk.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
10 / 5 / 1500-2000 mg
Bronnen
NCT01606007

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 491

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2017 werden er bij 491 patiënten combinatiepreparaten met SGLT-2 remmers voorgeschreven (Xigduo, Vokanamet en Synjardy) en 46 patiënten op een combinatietherapie met een DPP-4-remmer (Komboglyze). De verwacht is dat triple-therapie niet veel gebruikt zal worden in Nederland dus zal van deze groep patiënten slechts een deel hiermee behandeld worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
100 - 500
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Deze behandeling zal moeten concurreren met de huidige behandelopties en dus naar verwachting vergelijkbaar geprijsd worden. De prijs zal mogelijk een som van de losse componenten zijn. saxagliptine 5 mg € 1,16; dapagliflozine 5 mg € 1,01; metformine tablet 500 mg, € 0,02. Inschatting p.p.p.j. zo'n € 100 - 500.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

147.300

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.