Uitgebreide indicatie Treatment of patients with chronic kidney disease.
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 201.375.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Dapagliflozine
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Stofwisseling en Endocrinologie, overig
Uitgebreide indicatie Treatment of patients with chronic kidney disease.
Merknaam Forxiga
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme SGLT-remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Filmomhulde tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Oktober 2020
Verwachte registratie Augustus 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Dossier ingediend in het vierde kwartaal van 2020 en verwachte registratie in de tweede helft van 2021.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De verwachting is dat SGLT2-remmers een grote impact gaan hebben. Een recente studie toont aan dat dapagliflozine de mortaliteit en het aantal ziekenhuisopnames verminderd en de kwaliteit van leven verhoogd (DAPAHF).
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 5-10 mg
Bronnen NCT03036150
Aanvullende opmerkingen Dosering is afhankelijk van de uiteindelijke registratie.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

250.000 - 500.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Nierstichting
Aanvullende opmerkingen Hypertensie, diabetes mellitus type 2 en atherosclerotisch vaatlijden zijn de belangrijkste oorzaken van chronische nierschade. Ruim 10% (1,7 miljoen mensen) van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierschade. 40% (680.000 mensen) daarvan weet dat niet. Klachten ontstaan vaak pas als de nierfunctie nog maar 30% is, dit betreft dus een klein deel van deze patiëntengroep welke uiteindelijk in aanmerking kunnen komen voor dit geneesmiddel. Echter, net als bij de andere SGLT2-remmers is de verwachting dat dit geneesmiddel breder zal worden ingezet dan alleen bij chronische nierschade, dit gezien de nieuwe inzichten over de therapeutische waarde. De verwachting is dat het gebruik van SGLT2-remmers bij de huidige indicaties flink toe zal gaan nemen (verwachting: een stijging naar ruim 100.000 patiënten bij diabetes mellitus 2 op een relatief korte termijn). Ook is de verwachting dat het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus breed zal worden ingezet (verwachting: mogelijk gaat dat om zo’n 250.000-500.000 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 537,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen Uitgaande van 100% therapietrouw en tabletten van 10mg (€1,47 per tablet), zijn de kosten €537 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

201.375.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Chronic Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (HFpEF); DM2 peadeatric indication
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.