Uitgebreide indicatie Behandeling van anemie als gevolg van chronische nierziekte (CKD).
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 2.550.616,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Daprodustat
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Overige niet-oncologische hematologische medicatie
Uitgebreide indicatie Behandeling van anemie als gevolg van chronische nierziekte (CKD).
Fabrikant GSK
Werkingsmechanisme Enzymremmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Prolyl Hydroxylase Domain (PHD) inhibitor, activatie HIF en stimulatie endogene EPO productie.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Januari 2022
Verwachte registratie April 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Erythropoiesis-Stimulating Agents (ESAs) en/of ijzersuppletie. Ook concurrenten roxadustat, molidustat en vadadustat zullen binnenkort op de markt komen als HIF-PHI.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De gepubliceerde fase 1 trials laten zien dat HIF-PHI therapie even effectief is als standaard EPO in het managen van Hb-gehaltes in CKD patiënten (al of niet dialyse afhankelijk). Potentiële voordelen van HFI-PHI zijn: orale toediening, lage EPO spiegels met een puur theoretisch voordeel op het optreden van cardiovasculaire events, onderdrukking van hepcidine en daarmee een betere ijzermobilisatie en een positief effect op lipiden (dapro en roxa). De groep van HFI-PHI werken mechanistisch identiek maar hebben andere effecten op celniveau; deze non-erythropoietische effecten zijn, echter nog niet goed omschreven. Op het gebied van renale anemie therapie is er op dit moment geen duidelijke meerwaarde ten opzichte van EPO therapie; effecten anders dan anemie-gerelateerd zijn onvoldoende onderzocht.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Bronnen NCT02879305

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.151

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen CBS; NHG standaard anemie
Aanvullende opmerkingen Incidentie bij huisartsen 8,6 op de 1.000 patiënten. Ervan uitgaande dat 75% van de Nederlanders per jaar naar de huisarts gaat komt dit neer op 109.650 patiënten. Ongeveer 21% heeft als oorzaak chronische nierziekte, wat neerkomt op 23.027 patiënten. Naast de bestaande ESAs komen naar verwachting ook de concurrenten roxadustat, molidustat en vadadustat binnenkort op de markt. Voorlopig zullen nefrologen deze middelen niet veel voorschrijven omdat de lange termijn safety data ontbreken en er nog geen meerwaarde is aangetoond ten opzichte van EPO. De verwachting is dat deze vier producten allemaal op een marktaandeel uitkomen van rond de 5% (1.151 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 2.216,00
Bronnen The Efficacy and Economic Evaluation of Roxadustat Treatment for Anemia in Patients With Kidney Disease Not Receiving Dialysis . Zhanhong Hu. 2020.
Aanvullende opmerkingen De verwachting is dat de kosten vergelijkbaar zullen zijn met concurrent roxadustat. De kosten bedragen $12,526 per patiënt per 5 jaar volgens bovenstaand artikel. Dit zou in Nederland €2.216 per patiënt per jaar betekenen. De Nederlandse prijs is nog niet bekend.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.550.616,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Adisinsght
Aanvullende opmerkingen Er zijn op dit moment geen lopende studies naar andere indicaties.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.