Dasatinib

Therapeutische waarde Mogelijke gelijke waarde
Totale kosten
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Dasatinib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Generiek middel
Hoofdindicatie ALL
Uitgebreide indicatie Geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met: nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase. CML in de chronische, acceleratie- of blastaire fase, die resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende geneesmiddelen inclusief imatinib. Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) en lymfoïde blasten CML die resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende geneesmiddelen. Ook geïndiceerd voor de behandeling van pediatrische patiënten met: nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-CP die resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL in combinatie met chemotherapie.
Huidig specialité Sprycel (BMS)
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Dit is 1 van de 2 generieken van dasatinib die is opgenomen in de Horizonscan.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juni 2019
Verwachte registratie Februari 2021
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Patent EP1169038 ingetrokken op 01/02/2017

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.