Dasiglucagon

Werkzame stof
Dasiglucagon
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Treatment of Hypoglycemia in patients with Type 1 Diabetes

1. Product

Fabrikant
Zealand
Werkingsmechanisme
Glucagonanaloog
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Stable analogue of glucagon in ready to use pen.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2019
Verwachte registratie
2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
NCT03378635

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
GlucaGen
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Vergelijkbaar effect op herstel van ernstige hypoglycemie in vergelijking met huidig gebruikte glucagon
Behandelduur
Gemiddeld eenmalig
Bronnen
NCT03378635; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
Single fixed dose

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Totaal aantal glucagon gebruikers in 2016 bedroeg 21.176. Een deel van deze personen zal mogelijk overstappen naar dasiglucagon. Het totaal aantal glucagongebruikers zal waarschijnlijk niet veranderen door de introductie van dasiglucagon. Dasiglucagon is een analoog van glucagon welke stabiel in oplossing is. Voor de behandeling van een hypoglykemisch coma is dat minder relevant. Het stabiel blijven van glucagon in oplossing zou relevant kunnen zijn bij continue subcutane toediening, dit is echter erg complex. Om die reden verwacht dat het slechts om een klein aantal patiënten gaat.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
40
Bronnen
medicijnkosten.nl, GIP-databank
Aanvullende opmerkingen
Glucagon poeder voor injectievloeistof 1 mg kost in juni 2018 € 29,80 (medicijnkosten.nl). Totale kosten per gebruiker in 2017 bedroegen € 39,50 (GIP-databank). De kosten van dasiglucagon zullen naar verwachting in dezelfde range zijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
clinicaltrails.gov
Aanvullende opmerkingen
geen fase III studies voor andere indicaties.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.