Dasiglucagon

Therapeutische waarde Mogelijke gelijke waarde
Totale kosten
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Dasiglucagon
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie For the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 2 years and over with diabetes mellitus type 1.
Fabrikant Zealand
Werkingsmechanisme Glucagonanaloog
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Stable analogue of glucagon in ready to use pen.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Januari 2020
Verwachte registratie Februari 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen NCT03378635

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties GlucaGen
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Vergelijkbaar effect op herstel van ernstige hypoglykemie in vergelijking met huidig gebruikte glucagon
Behandelduur eenmalig
Bronnen NCT03378635; expertopinie
Aanvullende opmerkingen Single fixed dose

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen Totaal aantal glucagon gebruikers in 2016 bedroeg 21.176. Een deel van deze personen zal mogelijk overstappen naar dasiglucagon. Het totaal aantal glucagon gebruikers zal waarschijnlijk niet veranderen door de introductie van dasiglucagon. Dasiglucagon is een analoog van glucagon welke stabiel in oplossing is. Voor de behandeling van een hypoglykemisch coma is dat minder relevant. Het stabiel blijven van glucagon in oplossing zou relevant kunnen zijn bij continue subcutane toediening, dit is echter erg complex. Daardoor wordt er verwacht dat het slechts om een klein aantal patiënten gaat.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 40,00
Bronnen medicijnkosten.nl, GIP-databank
Aanvullende opmerkingen Glucagon poeder voor injectievloeistof 1 mg kost in juni 2018 €29,80 (medicijnkosten.nl). Totale kosten per gebruiker in 2017 bedroegen €39,50 (GIP-databank). De kosten van dasiglucagon zullen naar verwachting in dezelfde range zijn.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen clinicaltrails.gov
Aanvullende opmerkingen geen fase 3 studies voor andere indicaties.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.