Deferasirox

Werkzame stof
Deferasirox
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Generiek middel
Hoofdindicatie
Overige niet-oncologische hematologische medicatie
Uitgebreide indicatie
Geïndiceerd voor de behandeling van: 1) chronische ijzerstapeling als gevolg van veelvuldige bloedtransfusies bij patiënten van 6 jaar en ouder met bètathalassemie major. 2) chronische ijzerstapeling als gevolg van bloedtransfusies wanneer deferoxamine behandeling gecontra-indiceerd of inadequaat is in de volgende patiëntengroepen: pediatrische patiënten met bètathalassemie major met ijzerstapeling als gevolg van veelvuldige bloedtransfusies in de leeftijd van 2 tot 5 jaar, volwassen en pediatrische patiënten met bètathalassemie major met ijzerstapeling als gevolg van occasionele bloedtransfusies (<7 ml/kg/maand rode bloedcellen) in de leeftijd van 2 jaar en ouder en volwassen en pediatrische patiënten met andere anemieën in de leeftijd van 2 jaar en ouder. 3) chronische ijzerstapeling waarbij chelatietherapie noodzakelijk is en wanneer deferoxaminebehandeling gecontra-indiceerd of inadequaat is bij patiënten in de leeftijd van 10 jaar en ouder met niet-transfusie-afhankelijke thalassemiesyndromen.

1. Product

Huidig specialité
Exjade (Novartis)
Merknaam
Deferasirox Accord
Fabrikant
Accord Healthcare
Werkingsmechanisme
Cheleermiddel
Aanvullende opmerkingen
Dit betreft 1 van de 2 generieken voor deferasirox die is opgenomen in de Horizonscan.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
December 2018
Verwachte registratie
Januari 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
SPC Exjade verloopt op 28-02-2022. Positieve CHMP-opinie in november 2019. Geregistreerd in januari 2020.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.