Uitgebreide indicatie Geïndiceerd voor de behandeling van: 1) chronische ijzerstapeling als gevolg van veelvuldige bloedtr
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Deferasirox
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Generiek middel
Hoofdindicatie Overige niet-oncologische hematologische medicatie
Uitgebreide indicatie Geïndiceerd voor de behandeling van: 1) chronische ijzerstapeling als gevolg van veelvuldige bloedtransfusies bij patiënten van 6 jaar en ouder met bètathalassemie major. 2) chronische ijzerstapeling als gevolg van bloedtransfusies wanneer deferoxamine behandeling gecontra-indiceerd of inadequaat is in de volgende patiëntengroepen: pediatrische patiënten met bètathalassemie major met ijzerstapeling als gevolg van veelvuldige bloedtransfusies in de leeftijd van 2 tot 5 jaar, volwassen en pediatrische patiënten met bètathalassemie major met ijzerstapeling als gevolg van occasionele bloedtransfusies (<7 ml/kg/maand rode bloedcellen) in de leeftijd van 2 jaar en ouder en volwassen en pediatrische patiënten met andere anemieën in de leeftijd van 2 jaar en ouder. 3) chronische ijzerstapeling waarbij chelatietherapie noodzakelijk is en wanneer deferoxaminebehandeling gecontra-indiceerd of inadequaat is bij patiënten in de leeftijd van 10 jaar en ouder met niet-transfusie-afhankelijke thalassemiesyndromen.
Huidig specialité Exjade (Novartis)
Merknaam Deferasirox Accord
Fabrikant Accord Healthcare
Werkingsmechanisme Cheleermiddel
Aanvullende opmerkingen Dit betreft 1 van de 2 generieken voor deferasirox die is opgenomen in de Horizonscan.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum December 2018
Verwachte registratie Januari 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen SPC Exjade verloopt op 28-02-2022. Positieve CHMP-opinie in november 2019. Geregistreerd in januari 2020.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.