Uitgebreide indicatie

Deltyba is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multi-drug

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Geregistreerd en niet vergoed

Product

Werkzame stof

Delamanid

Domein

Infectieziekten

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Bacteriele infecties

Uitgebreide indicatie

Deltyba is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) in adults, adolescents, and children and infants with a body weight of at least 10kg when an effective treatment regimen cannot otherwise be composed for reasons of resistance or tolerability.

Merknaam

Deltyba

Fabrikant

Otsuka

Werkingsmechanisme

Antibioticum

Toedieningsweg

Oraal

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

2021

Verwachte registratie

September 2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd en niet vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in juli 2021

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
LCI richtlijn tuberculose
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er in totaal 806 patiënten met multiresistente tuberculose in Nederland. De indicatie-uitbreiding van 30kg naar 10kg zal naar verwachting slechts enkele patiënten betekenen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

776,00

Bronnen
https://www.thepharmaletter.com/article/msf-calls-for-price-of-tb-drug-delamanid-be-cut
Aanvullende opmerkingen
Delamanid is een van de duurdere geneesmiddelen om (MDR-TB) te behandelen. In Zuid Afrika wordt vanaf 1 juni 2020 een prijs van US$940 gehanteerd. Omgerekend naar euro zou dit €776 zijn. De definitieve prijs in Nederland is nog niet bekend.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.