Extended indication Chronic Hand Eczema
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 6,568,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Delgocitinib
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Skin diseases
Extended indication Chronic Hand Eczema
Manufacturer Leo Pharma
Portfolio holder Leo Pharma
Mechanism of action JAK tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Cutaneous
Therapeutical formulation Cream
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Mechanism of action: PAN-JAK inhibitor (JAK 1, 2 en 3 + TYK 2)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date August 2023
Expected Registration September 2024
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Topicale corticosteroïden (TCS), phototherapy, alitretenoïne en ciclosporine.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Het grootste deel van de patiënten met chronisch handeczeem kan goed behandeld worden met lokale corticosteroïden. Als dit dagelijks nodig is met hoge klasse kan delgocitinib ingezet worden als corticosteroïd sparend geneesmiddel. Het is ook zinvol als er bijwerkingen zijn van lokale corticosteroïden zoals atrofie van de huid. De verwachting is dat delgoctinib geïndiceerd zal worden bij ernstig handeczeem, na falen op topicale steroïden. Het zal dan concurreren met bijvoorbeeld alitretinoine. Uit de recent gepubliceerde 2b studie wordt niet duidelijk wat de effectiviteit is van delgocitinib bij de verschillende maten van ernst van handeczeem. Om daar antwoord op te krijgen moeten we de resultaten van delta 2 en 3 afwachten.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 20 mg/g
References NCT05355818, NCT04949841, NCT04872101, NCT04871711, NCT05259722

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References L Loman. Hand eczema and lifestyle factors in the Dutch general population: Evidence for smoking, chronic stress, and obesity. 2022 (1); Gipdatabank(2);
Additional remarks Een Nederlandse cohort studie in de algemene bevolking liet zien dat 1,9% van de mensen boven de 25 jaar ooit ernstig handeczeem heeft gehad (1). Het geneesmiddel alitretenoïne, dat in dezelfde lijn ingezet wordt had ongeveer 4.000 gebruikers in 2021. Er wordt verwacht dat deze patiëntengroep mogelijk ook delgocitinib kan gaan gebruiken.

Expected cost per patient per year

Cost 1,642.00
References https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cia2.12163
Additional remarks In een Japanse kosteneffectiviteitsanalyse wordt uitgegaan van het volgende: 'drug cost for delgocitinib per 4 weeks was calculated to be 21,739 JPY'. Dit betekent dat delgocitinib omgerekend €136,87 per patiënt per 4 weken zal kosten. Dit zou neerkomen op €1.642 per patiënt per jaar. In de Japanse kosteneffectiviteitsanalyse betreft het echter wel een zalf voor een andere indicatie. Het betreft hier echter wel een crème. De prijs in Nederland is nog niet bekend.

Potential total cost per year

Total cost

6,568,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.