Uitgebreide indicatie

Treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde voor een subgroep

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Deucravacitinib

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Huidziekten

Uitgebreide indicatie

Treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy

Fabrikant

BMS

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Bijzonderheid

Nieuwe toedieningsvorm

ATMP

Nee

Indieningsdatum

Oktober 2022

Verwachte registratie

Januari 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
De fabrikant verwacht indiening in oktober 2022 en registratie in januari 2023.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Bijvoorbeeld TNF-alfaremmers en Il12/23 remmers.

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde voor een subgroep

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

De veiligheid wordt als erg goed beschreven, vergelijkbaar met placebo. Deucravacitinib zal minder effectief zijn dan de biologicals, maar een meerwaarde hebben voor patiënten waarbij de biological niet aanslaat. Ook is het effectiever dan apremilast.

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

6mg

Bronnen
NCT04772079

Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Komt in principe beschikbaar voor alle patiënten met matige tot ernstige psoriasis, in Nederland zijn dat er circa 165.000. Als ook milde psoriasis onder de indicatie komt te vallen kan het beschikbaar zijn voor 500.000 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.