Extended indication Diabetic gastroparesis
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Deudomperidone
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Diabetes
Extended indication Diabetic gastroparesis
Manufacturer Cingulate
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks CIN-102, Deudomperidone, is a novel, deuterium-containing, peripherally selective dopamine (D2/D3) receptor antagonis

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date October 2024
Expected Registration December 2025
Registration phase Clinical trials
Additional remarks Manufacturer: CinDome Pharma

Therapeutic value

Current treatment options Bij de medicamenteuze behandeling van gastroparese kunnen domperidon, metoclopramide en cisapride als prokineticum voorgeschreven worden.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Het werkingsmechanisme is vergelijkbaar met domperidon. Daardoor wordt er verwacht dat de effectiviteit vergelijkbaar zal zijn. De meeste huidige behandelopties hebben bijwerkingen. Er zijn nog geen resultaten uit de studie bekend.
Frequency of administration 2 times a day
References NCT05832151

Expected patient volume per year

Patient volume

< 75,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Farmer AD, Bruckner-Holt C, Schwartz S, Sadler E, Kadirkamanthan S. Diabetic Gastroparesis: Perspectives From a Patient and Health Care Providers. J Patient Cent Res Rev. 2019 Apr 29;6(2):148-157. doi: 10.17294/2330-0698.1689. PMID: 31414026; PMCID: PMC6676757.
Additional remarks Gastroparese komt heel vaak voor bij diabetes, maar verloopt vaak zonder symptomen. Bij mensen met diabetes type I komt een gastroparese vaker voor (5%) dan bij mensen met diabetes type II (1%) en gezonde mensen (1%). Die treden vaak op in combinatie met een andere GE aandoening, bijvoorbeeld ulcus, ontregeling, bijwerking ander medicament of schimmel et cetera. Behandeling is dan vaak lastig, domperidom en metoclopramide worden gegeven, met beperkt succes, incidenteel erythromycine. Lange termijnbehandeling is vaak niet nodig, ofwel niet effectief. Het volume zal mogelijk vergelijkbaar zijn met cisapride. Traditioneel is vertraagde maagontlediging in verband gebracht met moeilijk te reguleren diabetes, maar dat lijkt tegenwoordig niet meer zo te zijn. Maximaal 75.000 patiënten ingeschat op basis van huidig domperidon gebruik.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.