Dolutegravir / lamivudine

Werkzame stof
Dolutegravir / lamivudine
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Treatment of Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) infection in adults and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 kg, with no known or suspected resistance to the integrase inhibitor class, or lamivudine.

1. Product

Merknaam
Dovato
Fabrikant
ViiV
Werkingsmechanisme
HIV remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
HIV integrase inhibitor + nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
Oktober 2018
Verwachte registratie
Juli 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Nieuwe formulering (single tablet regimen) van 2 bestaande losse componenten. Positieve CHMP-opinie april 2019. Geregistreerd in juli 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Tenofovir/ emtricitabine/ dolutegravir
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De therapeutische waarde van de duo therapie zal vergelijkbaar zijn met de triple therapie. Er wordt verwacht dat de duo therapie minder toxisch is en non-inferior in vergelijking met tenofovir/ emtricitabine/ dolutegravir. Het geneesmiddel zal een versimpeling van het regime tot gevolg hebben, echter zal naar verwachting het aantal kinderartsen dat daadwerkelijk zal simplificeren erg klein zijn. Gezien de onbekendheid van een combinatiebehandeling met twee middelen.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 73

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
HIV Monitoring Report 2018, SHM 2018; CBS
Aanvullende opmerkingen
Op 31 december 2017 waren er 464 patiënten in zorg waarvan er 183 onder de 18 jaar waren. Momenteel gebruikt 40% van de kinderen in zorg een integraseremmer, 73 patiënten. Een deel hiervan kan mogelijk simplificeren en overstappen op dit geneesmiddel indien er geen eerdere mutaties zijn ontstaan of de patiënt een HBV co-infectie heeft. Er wordt verwacht dat het daadwerkelijke deel dat overstapt erg klein zal zijn. Het daadwerkelijke patiëntvolume zal lager liggen dan 73 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
8.000
Bronnen
medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Dolutegravir / lamvudine tablet van 50/300 mg kost € 24,47, uitgaande van 1 pil per dag gedurende een jaar zou dit neerkomen op € 8709,69 (incl. BTW). M.a.w. dit komt neer op zo'n 8000 euro per patiënt per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

584.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.