Uitgebreide indicatie Delstrigo is also indicated for the treatment of adolescents aged 12 years and older weighing at lea
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 654.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Doravirine / ​lamivudine / ​tenofovirdisoproxil
Domein Infectieziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie HIV
Uitgebreide indicatie Delstrigo is also indicated for the treatment of adolescents aged 12 years and older weighing at least 35kg who are infected with HIV-1 without past or present evidence of resistance to the NNRTI class, lamivudine, or tenofovir and who have experienced toxicities which preclude the use of other regimens that do not contain tenofovir disoproxil.
Merknaam Delstrigo
Fabrikant MSD
Werkingsmechanisme HIV remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Doravirine (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor), lamivudine (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) en tenofovir disoproxil fumarate (nucleotide reverse transcriptase inhibitor).

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Augustus 2021
Verwachte registratie Juni 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie ontvangen februari 2022

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Een combinatie van twee of drie antivirale middelen (cART) uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 109

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Monitoring Report 2017 (HIV Monitoring, pagina 41), SHM (1); Expert opinie (2);
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren in Nederland 19.035 mensen met HIV in zorg. 97% hiervan (18.552) was ooit gestart met de antiretrovirale combinatietherapie (cART). Per jaar worden ongeveer 1.000 nieuwe HIV-patiënten verwacht (1). Naast het vaste combinatiepreparaat doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil is doravirine ook beschikbaar als mono preparaat (bevat doravirine als enige werkzame stof). Populatie die in aanmerking komt zijn diegenen die vroeger gefaald hebben op nefirapine, of patiënten die behandeld worden met nefirapine (met sprake van veel interacties) omzetten naar dit middel met minder interacties. Het is de verwachting dat er voor de volwassenen indicatie 200 patiënten in aanmerking zullen komen en 10 patiënten voor de pediatrische indicatie(2).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten > 6.000,00
Bronnen medicijnkosten
Aanvullende opmerkingen Doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil tablet100/300/245mg kost €17,68, uitgaande van 1 tablet per dag voor een jaar zou dat neerkomen op €6.453,13 per patiënt per jaar (inclusief BTW). Exclusief BTW komt dit neer op ongeveer €6.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

654.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.