Doravirine

Stofnaam
Doravirine
Domein
Infectieziekten
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
HIV infectie

1. Product

Fabrikant
MSD
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
December 2017
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Een combinatie van twee of drie antivirale middelen (cART) uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Doravirine in combinatie andere HIV-remmers is vergelijkbaar met de huidige behandelopties.
Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
100 mg
Bronnen
clinicaltrials.gov, NCT02275780

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 2.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Monitoring Report 2017 (HIV Monitoring, pagina 41), SHM.
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren in Nederland 19035 mensen met hiv in zorg. 97% hiervan (18552) was ooit gestart met de antiretrovirale combinatietherapie (cART). Per jaar worden ongeveer 1000 nieuwe HIV-patiënten verwacht (Bron: SHM). Doravirine is een mogelijk alternatief voor de bestaande non-nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NNRTI). Doravirine moet toegevoegd worden aan andere antiretrovirale middelen om een cART te vormen. De werkgroep schat in dat er maximaal 2000 patiënten zullen worden gezet op dit middel. Naast dit monopreparaat met doravirine is ook een vast combinatiepreparaat beschikbaar met doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
9.600 - 12.000
Aanvullende opmerkingen
In dezelfde orde grootte als huidige STRs die varieren tussen de 800 en 1000 euro per maand (gelijke kosten verwacht).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

21.600.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.