Doravirine

Werkzame stof
Doravirine
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Pifeltro is indicated, in combination with other antiretroviral medicinal products, for the treatment of adults infected with HIV-1 without past or present evidence of resistance to the NNRTI class.

1. Product

Merknaam
Pifeltro
Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
HIV remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2017
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie september 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Een combinatie van twee of drie antivirale middelen (cART) uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Doravirine in combinatie andere HIV-remmers is vergelijkbaar met de huidige behandelopties.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
100 mg
Bronnen
clinicaltrials.gov, NCT02275780

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 2.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Monitoring Report 2017 (HIV Monitoring, pagina 41), SHM.
Aanvullende opmerkingen
In 2016 waren in Nederland 19.035 mensen met HIV in zorg. 97% hiervan (18.552) was ooit gestart met de antiretrovirale combinatietherapie (cART). Per jaar worden ongeveer 1.000 nieuwe HIV-patiënten verwacht. Doravirine is een mogelijk alternatief voor de bestaande non-nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NNRTI). Doravirine moet toegevoegd worden aan andere antiretrovirale middelen om een cART te vormen. De schatting is in dat er maximaal 2.000 patiënten zullen worden gezet op dit middel. Naast dit monopreparaat met doravirine is ook een vast combinatiepreparaat beschikbaar met doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
4.725
Bronnen
medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Doravirine tablet 100 mg kost € 14,46. Uitgaande van 1 tablet per dag gedurende een jaar zou dat neerkomen op € 5149,29 (incl. BTW) per patient per jaar. M.a.w. dit zou neerkomen op zo'n 4725 euro (excl. BTW).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

9.450.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.