Dupilumab

Stofnaam
Dupilumab
Domein
Chronische immuunziekten
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling van matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis bij volwassenen die in aanmerking komen voor een systemische behandeling.

1. Product

Merknaam
Dupixent
Fabrikant
Sanofi
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Vergoeding verwacht jan/feb 2018.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
December 2016
Verwachte registratie
September 2017
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Geregistreerd in september 2017.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per 2 weken
Dosering per toediening
Fabrikant: - Startdosering: 600 mg, eenmalig - Onderhoudsdosering: 300 mg, 1x per 2 weken
Bronnen
Fabrikant; Simpson et al. NEJM. 2016;375(24):2335-48.; Blauvelt et al, Lancet. 2017 Jun 10;389(10086):2287-2303
Aanvullende opmerkingen
Atopische dermatitis (AD) is een chronische ontstekingsziekte van de huid. De gemiddelde behandelduur is nog niet bekend. In twee identiek opgezette fase-III-studies (SOLO 1 en SOLO 2) kregen in totaal 1379 patiënten gedurende 16 weken hetzij subcutaan 300 mg dupilumab, hetzij placebo, hetzij om de week dupilumab of placebo. Dupilumab (beide dosis schema’s: 300 mg eenmaal per week, 300 mg eenmaal per twee weken) was effectief bij 36-38%, tegen 8-10% van de placebogroepen (P < 0,001). In CHRONOS studie wordt de effectiviteit en veiligheid van dupilumab (beide dosis schema's) in combinatie met dermatocorticosteroiden op lange termijn (behandelduur 52 weken) onderzocht.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 800

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; Van der Schaft et al. Br J Dermatol 2015;172:1621-27
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: max. patientvolume: 2780. NControl meet de geneesmiddelverstrekkingen van ca. 5,5 miljoen patiënten bij ongeveer 800 openbare apotheken in Nederland. Van ca. 563 apotheken beschikt NControl over de volledige data over afgelopen vier jaar. In opdract van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van deze 563 apotheken geanalyseerd en nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Deze filtratiestappen zijn geëvalueerd en geaccordeerd door het Nationaal Expertise Centrum voor Constitutioneel Eczeem UMCU. Van max. naar realistisch patiëntvolume: Op dit moment is ciclosporine het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van atopische dermatitis. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met dupilumab. Zodoende is het realistische patiëntvolume voor dupilumab 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpeneteratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven bedraagt 10-40%

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
15.000
Bronnen
Fabrikant; Prescribing outlook 2017
Aanvullende opmerkingen
AIP: €1.153,9 (per verpakking van 2 stuks voorgevulde injectiespuiten). Er zijn 26 toedieningen per jaar nodig (uitsluitend in het eerste jaar 27 toedieningen). Prijs per patiën per jaar: € 15.000,7 (uitsluitend in het eerste jaar € 576,95 erbij voor een éénmalige oplaaddosis). Prescribing Outlook 2017: 'Likely to be very expensive. US price is $37,000/year.'

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Registratie voor kinderen verwacht 2019-2020. Indicatie-uitbreidingen verwacht voor astma in 2019 en polyposis nasi in 2020.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.