Uitgebreide indicatie

Severe atopic dermatitis in children 6 to 11 years old who are candidates for systemic therapy.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Totale kosten

450.000,00

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Dupilumab

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Huidziekten

Uitgebreide indicatie

Severe atopic dermatitis in children 6 to 11 years old who are candidates for systemic therapy.

Merknaam

Duxipent

Fabrikant

Sanofi

Werkingsmechanisme

Interleukineremmer

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectievloeistof

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Expertisecentrum

UMCU

Aanvullende opmerkingen
Dupilumab is een recombinant humaan IgG4 monoklonaal antilichaam dat de signaaltransductie van interleukine-4 en interleukine-13 blokkeert.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Februari 2020

Verwachte registratie

November 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in oktober 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

ciclosporine A, methotrexaat, azathioprine en mycofenolaatmofetil/mycofenolzuur

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Het is nog niet duidelijk of dupilumab ingezet zal worden nadat patiënten falen op lokale therapie of na falen van één of meer (off-label) systemische immunosuppressiva.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per 2 weken

Bronnen
NCT03345914

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

30 - 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
N-Control database, UMCU epertisecentrum en publicatie van Garritsen FM et al. (Use of oral immunosuppressive drugs in the treatment of atopic dermatitis in the Netherlands.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Feb 27.
Aanvullende opmerkingen
Uit een analyse van Sanofi, N-Control en op basis van de input van de experts (dermatologen) blijkt dat er op dit moment 50-100 adolescenten in Nederland zijn die met systemische immunosuppressiva behandeld worden. Voor de leeftijdsgroep van 6-12 jaar schatten de experts in dat er mogelijk 30-50 patiënten in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

7.500,00 - 15.000,00

Bronnen
Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) van Dupixent
Aanvullende opmerkingen
Bij volwassenen: AIP (exclusief BTW) voor een verpakking van twee stuks voor gevulde injectiespuiten van 300 mg dupilumab bedraagt €1.153,9. Er zijn bij volwassenen met atopische dermatitis 26 toedieningen per jaar nodig (uitsluitend in het eerste jaar 27 toedieningen). Prijs per patiënt per jaar: € 15.000,70 (uitsluitend in het eerste jaar € 576,95 erbij voor een éénmalige oplaaddosis). 
Bij kinderen 6-11 jaar, afhankelijk van de toegepaste dosering; € 7.500 - € 15.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

450.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Bullous pemphigoid; Chronic obstructive pulmonary disease; Eosinophilic oesophagitis; Prurigo nodularis; Urticaria

Bronnen
adisinsight
Aanvullende opmerkingen
Verschillende lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.