Extended indication Dupixent is indicated for the treatment of adults with moderate-to-severe prurigo nodularis (PN) who
Therapeutic value Possible added value
Total cost 3,000,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Dupilumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Skin diseases
Extended indication Dupixent is indicated for the treatment of adults with moderate-to-severe prurigo nodularis (PN) who are candidates for systemic therapy.
Proprietary name Dupixent
Manufacturer Sanofi
Portfolio holder Sanofi
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection liquid
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date April 2022
Expected Registration December 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Positieve CHMP opinie verkregen in november 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Topical corticosteroids, systemic neuromodulating agents, systemic immunomodualting agents,
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De eerstelijnsbehandeling voor prurigo nodularis blijft hoge potentie topische corticosteroïden. Gezien de belangrijke rol van immuundisregulatie bij Prurigo Nodularis worden systemische immunosupressiva zoals methotrexaat en cyclosporine gebruikt bij patiënten met ernstig prurigo nodularis. Dupilumab kan worden voorgeschreven aan volwassenen met matig tot ernstig Prurigo Nodularis die onvoldoende onder controle zijn met topicale behandelingen, of wanneer deze behandelingen niet gepast zijn.
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration 300 mg
References Wieser JK, Mercurio MG, Somers K. Resolution of Treatment-Refractory Prurigo Nodularis With Dupilumab: A Case Series. Cureus. 2020;12(6):e8737. Elmariah S, Kim B, Berger T, et al. Practical approaches for diagnosis and management of prurigo nodularis: united States expert panel consensus. J Am Acad Dermatol. 2021;84(3):747–760. https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2021/2021-10-22-07-00-00-2318876. https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2022/2022-01-19-07-00-00-2368986.

Expected patient volume per year

Patient volume

200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References expert opinie (1)
Additional remarks Prurigo nodularis is een vrij lastig te definiëren ziektebeeld. Een groot deel van de patiënten heeft deze aandoening op basis van constitutioneel eczeem en wordt al behandeld met de nieuwe middelen onder deze diagnose. Incidentie en prevalentiecijfers in de literatuur voor deze indicatie zijn dan ook vaak inclusief de eczeem patiënten waardoor dit geen representatieve getallen zijn voor de groep patiënten die hiervoor in Nederland in aanmerking zou komen. Dat gaat dan over de groep patiënten met prurigo nodularis met een andere, vaak onbekende onderliggende oorzaak; het kan bijvoorbeeld ook ontstaan als patiënten veel jeuk hebben op basis van interne aandoeningen, zoals lever- of nier falen. Deze groep is vrij klein. In 1 UMC zijn circa 50 patiënten met primair PN (dus niet op basis van eczeem) die systemische therapie krijgen. Ongeveer de helft is hiermee onder controle. Uitgaande van dus circa 25 patiënten per UMC zou dit op ongeveer 200 patiënten uitkomen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. De verwachting is dat er in 2024 nog een biological voor PN op de markt komt (nemolizumab) die hiermee zal gaan concurreren. (1)

Expected cost per patient per year

Cost 15,000.00
References Op basis van de huidige AIP voor spuiten voor injectie met 300mg dupilumab.

Potential total cost per year

Total cost

3,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.