Durvalumab / Tremelimumab

Stofnaam
Durvalumab / Tremelimumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan
IndicatieuitbreidingIND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with tremelimumab, 1L.

1. Product

Merknaam
Imfinzi / Tremelimumab
Fabrikant
AstraZeneca
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Anti PD-L1 + anti CTLA-4.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Datum indiening
2019
Verwachte registratie
2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties. Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie durvalumab/tremelimumab zijn niet gehaald.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Nivolumab; Pembrolizumab
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie durvalumab/tremelimumab zijn niet gehaald.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per 2 weken
Dosering per toediening
10 mg/kg / 1 mg/kg
Bronnen
Fabrikant; NCT02453282
Aanvullende opmerkingen
Toedingsfrequentie: Durvalumab 1 maal per 2 weken; Tremelimumab 1 maal per 4 weken met een maximum van 4 doses.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
NKR 2015; Fabrikant; Pakketadvies Atezolizumab
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Hiervan zal 60% een eerstelijnsbehandeling krijgen (2.700). Deze behandeling zal zijn plaats hierin moeten veroveren. De fabrikant geeft aan zelf 296 patiënten te verwachten. In december werd duidelijk dat de primaire eindpunten niet gehaald zijn in de MYSTIC trial.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
40.000 - 60.000
Aanvullende opmerkingen
Verwacht in lijn met andere immunotherapieën. €1.098,16 voor nivolumab 10mg per ml fl 10 ml; €3.355,96 voor pembrolizumab 25 mg per ml fl 4ml. Berekening gebasseerd op EPAR. Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties tot er is gekomen tot een financieel arrangement.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.