Extended indication Locally advanced cervical cancer
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Durvalumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Cervical cancer
Extended indication Locally advanced cervical cancer
Proprietary name Imfinzi
Manufacturer AstraZeneca
Portfolio holder AstraZeneca
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Voor durvalumab geldt tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties.

Therapeutic value

Current treatment options Chemoradiatietherapie + actief volgen
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De fabrikant geeft aan dat in de CALLA-studie de eindpunten niet gehaald zijn. Er werd geen statistisch significant resultaat gevonden op progressie-vrije overleving versus CRT.
Dosage per administration Durvalumab 1500mg
References NCT03830866 (CALLA).

Expected patient volume per year

References NKR2018
Additional comments Vrouwen in stadium IB2 tot IIB die node positief of FIGO (2009) IIIA-IVA komen in aanmerking voor deze behandeling. In 2018 waren er 841 patiënten met een cervixcarcinoom.

Expected cost per patient per year

Cost 45,000.00 - 90,000.00
Additional comments De dosis durvalumab is 1.500mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan (3 x €2.328)=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4 x €6.984 = €45.396; voor 52 weken is dit 52/4x €6.984 = €90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000-€90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.