Extended indication Squamous cell carcinoma of the head and neck, 1L PDL 1.
Therapeutic value Possibly no place in the treatment regimen
Total cost 46,912,500.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Durvalumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Head and neck cancer
Extended indication Squamous cell carcinoma of the head and neck, 1L PDL 1.
Proprietary name Imfinzi
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Anti PD-L1

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. De fabrikant geef aan dat er geen indiening meer verwacht wordt. De primaire eindpunten van de studie zijn niet gehaald.

Therapeutic value

Current treatment options Pembrolizumab / cetuximab in combinatie met chemo.
Therapeutic value Possibly no place in the treatment regimen
Frequency of administration 1 times a month
Dosage per administration 1500 mg
References NCT02551159
Additional comments De behandelduur is nog niet bekend.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 695

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR, expertopinie
Additional comments Er zijn in totaal 2.855 met SCC van het hoofd-halsgebied. 375 hiervan hebben stadium III en 1.015 stadium IV. In totaal dus 1.390 met stadium III/IV. Ongeveer de helft zal in te slechte conditie zijn voor een behandeling (695).

Expected cost per patient per year

Cost 45,000.00 - 90,000.00
References G-standaard
Additional comments De dosis durvalumab is 1.500mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan (3 x €2.328)=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4 x €6.984 = €45.396; voor 52 weken is dit 52/4x €6.984 = €90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000-€90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab.

Potential total cost per year

Total cost

46,912,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Er lopen meerdere studies naar durvalumab en in combinatie met tremelimumab.
References Clinicaltrials.gov; Adisinsight

Other information

There is currently no futher information available.