Durvalumab

Werkzame stof
Durvalumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with chemo, 1L.

1. Product

Merknaam
Imfinzi
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Anti PD-L1

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2019
Verwachte registratie
December 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties. Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie tremelimumab/durvalumab zijn niet gehaald. Deze registratie zal gebaseerd zijn op de POSEIDON trial. De fabrikant verwacht indiening in Q4 2019 en registratie in 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie durvalumab/tremelimumab zijn niet gehaald.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 2 weken
Bronnen
NCT03164616
Aanvullende opmerkingen
Toedingsfrequentie: durvalumab 1 maal per 2 weken. De behandelduur is nog niet bekend.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
NKR 2015; Fabrikant; Pakketadvies atezolizumab
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Hiervan zal 60% een eerstelijnsbehandeling krijgen (2.700). Deze behandeling zal zijn plaats hierin moeten veroveren. Echter, gegeven de resultaten uit de trail, is de verwachting dat uiteindelijk niet veel patiënten in aanmerking zullen komen voor dit geneesmiddel.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
50.000 - 100.000
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3 * €2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combi bij 16 weken (dus 5*de combinatie. (prijs tot 16 weken is dus 5 * €6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 6 maanden is dit (26-16) / 4 * €6.984 = €17.460 + €34.920= €52.380; voor 52 weken is dit €52.380 + 26 / 4 * €6.984 = €97.776. Durvalumab is opgenomen in de sluis voor oncologische indicaties tot er is gekomen tot een financieel arrangement. Durvalumab wordt in combinatie gegeven met pemetrexed (of tremelimumab). De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.