Durvalumab

Werkzame stof Durvalumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with chemo, 1L.

Product

Merknaam Imfinzi
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Anti PD-L1

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Maart 2020
Verwachte registratie Augustus 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie tremelimumab/durvalumab zijn niet gehaald. Deze registratie zal gebaseerd zijn op de POSEIDON trial. De fabrikant verwacht indiening in H1 2020 en registratie in H1 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie durvalumab/tremelimumab zijn niet gehaald.
Behandelduur Niet gevonden
Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Bronnen NCT03164616
Aanvullende opmerkingen Toedingsfrequentie: durvalumab 1 maal per 2 weken. De behandelduur is nog niet bekend.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR 2015; Fabrikant; Pakketadvies atezolizumab
Aanvullende opmerkingen Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Hiervan zal 60% een eerstelijnsbehandeling krijgen (2.700). Deze behandeling zal zijn plaats hierin moeten veroveren. Echter, gegeven de resultaten uit de trial, is de verwachting dat uiteindelijk niet veel patiënten in aanmerking zullen komen voor dit geneesmiddel.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 50.000 - 100.000
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3x€2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combi bij 16 weken (dus 5xde combinatie. (prijs tot 16 weken is dus 5x€6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 6 maanden is dit (26-16)/4x€6.984 = €17.460 + €34.920= €52.380; voor 52 weken is dit €52.380 + 26/4x€6.984 = €97.776. Durvalumab wordt in combinatie gegeven met pemetrexed (of tremelimumab). De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen. Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.