Extended indication Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with chemo, 1L.
Therapeutic value No judgement
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Durvalumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with chemo, 1L.
Proprietary name Imfinzi
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Anti PD-L1

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date April 2021
Expected Registration April 2022
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional comments Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie tremelimumab/durvalumab zijn niet gehaald. Deze registratie zal gebaseerd zijn op de POSEIDON trial. De fabrikant verwacht indiening in de eerste helft van 2021 en registratie in eerste helft van 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutic value No judgement
Substantiation Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie durvalumab/tremelimumab zijn niet gehaald.
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
References NCT03164616
Additional comments Toedingsfrequentie: durvalumab 1 maal per 2 weken. De behandelduur is nog niet bekend.

Expected patient volume per year

References NKR 2015; Fabrikant; Pakketadvies atezolizumab.
Additional comments Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Hiervan zal 60% een eerstelijnsbehandeling krijgen (2.700). Deze behandeling zal zijn plaats hierin moeten veroveren. Echter, gegeven de resultaten uit de trial, is de verwachting dat uiteindelijk niet veel patiënten in aanmerking zullen komen voor dit geneesmiddel.

Expected cost per patient per year

Cost 50,000.00 - 100,000.00
References G-standaard
Additional comments De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3 x €2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combi bij 16 weken (dus 5xde combinatie. (Prijs tot 16 weken is dus 5 x €6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 6 maanden is dit (26-16)/4 x €6.984 = €17.460 + €34.920= €52.380; voor 52 weken is dit €52.380 + 26/4x€6.984 = €97.776. Durvalumab wordt in combinatie gegeven met pemetrexed (of tremelimumab). De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen. Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

Other information

There is currently no futher information available.