Durvalumab

Werkzame stof
Durvalumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include the use of IMFINZI in combination with etoposide and either carboplatin or cisplatin for the first-linetreatment of adults with extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC).

1. Product

Merknaam
Imfinzi
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2019
Verwachte registratie
November 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. De fabrikant geeft aan dat het eindpunt van de fase 3 studie niet gehaald is.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De HR voor OS in de Caspian studie zoals gepresenteerd op het WCLC was 0.74, wat mogelijk zal leiden tot een negatief CieBOM advies.
Behandelduur
Mediaan 28 week/weken
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1500 mg
Bronnen
NCT03043872

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 700

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
In 2016 werden er 1.118 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd. Inschatting patiëntvolume is sterk afhankelijk van precieze indicatie. De inschatting is dat er uiteindelijk 500-700 patiënten in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling (gelijk aan de inschatting voor atezolizumab en pembrolizumab).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
34.920 - 56.000
Bronnen
G-standaard; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De dosis durvalumab is 1.500 mg. Prijs per toediening is (3 x €2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven. Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 5,1 maanden (median PFS) weken is dit €6.984x5 = €34.920. Durvalumab wordt in combinatie gegeven met chemotherapie. De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen. Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

27.276.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 PhIII studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.