Uitgebreide indicatie

Completely resected NSCLC

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

277.830.000,00

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Durvalumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Completely resected NSCLC

Merknaam

Imfinzi

Fabrikant

AstraZeneca

Werkingsmechanisme

PD-1/PD-L1 remmer

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
PD-L1 mAb + CTLA-4 mAB

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

2021

Verwachte registratie

2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
De fabrikant geeft aan dat de precieze indieningsdatum nog niet bekend is. Voor durvalumab geldt tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Geen (na operatie en eventueel chemotherapie)

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Dosis per toediening

1500 mg durvalumab

Bronnen
BR31 (NCT02273375)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

3.871 - 4.361

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Therapeutic management options for stage III non-small cell lung cancer. SM Yoon. 2017.
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 1.724 stadium 1, 921 stadium II en 2.452 stadium III patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom. 30%-50% van de patiënten met stadium IIIa en IIIb zal afvallen omdat het carcinoom niet resectabel blijkt. Dit betekent dat er maximaal 3.871-4.361 patiënten in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

45.000,00 - 90.000,00

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De dosis durvalumab is 1.500mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan (3 x €2.328)=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4 x €6.984 = €45.396; voor 52 weken is dit 52/4x €6.984 = €90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000-€90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

277.830.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.