Uitgebreide indicatie Completely resected NSCLC
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 277.830.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Durvalumab
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Completely resected NSCLC
Merknaam Imfinzi
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen PD-L1 mAb

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Voor durvalumab geldt tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. Fabrikant verwacht indiening in 2023 en registratie in 2024.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Geen (na operatie en eventueel chemotherapie)
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Dosis per toediening 1500 mg durvalumab
Bronnen BR31 (NCT02273375)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

3.871 - 4.361

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Therapeutic management options for stage III non-small cell lung cancer. SM Yoon. 2017.
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 1.724 patiënten in stadium 1, 921 patiënten in stadium II en 2.452 patiënten in stadium III met niet-kleincellig longcarcinoom. 30% tot 50% van de patiënten met stadium IIIa en IIIb zal afvallen omdat het carcinoom niet resectabel blijkt. Dit betekent dat er maximaal 3.871 tot 4.361 patiënten in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 45.000,00 - 90.000,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen De dosis durvalumab is 1.500mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan 3x€2.328=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4x€6.984=€45.396. Voor 52 weken is dit 52/4x€6.984=€90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000 en €90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

277.830.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.