Uitgebreide indicatie Lokaal gevorderd, niet-resectabel NSCLC (stadium III)
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 55.518.750,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Durvalumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Lokaal gevorderd, niet-resectabel NSCLC (stadium III)
Merknaam imfinzi
Fabrikant AstraZeneca
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen PD-L1 mAb + CTLA-4 mAB

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum April 2021
Verwachte registratie Juli 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Fabrikant verwacht indiening in Q2 2021 en registratie in Q3 2022

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Chemotherapie, chemoradiatie.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 1500 mg durvalumab
Bronnen PACIFIC-2 (NCT03519971)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

617 - 1.028

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Therapeutic management options for stage III non-small cell lung cancer. SM Yoon. 2017.
Aanvullende opmerkingen In 2016 waren er 2.056 stadium III patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom. 30-50% van de patiënten met stadium IIIa en IIIb zal in aanmerking komen omdat het carcinoom niet resectabel blijkt. Dit betekent dat er maximaal 617 - 1.028 patiënten in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 45.000,00 - 90.000,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen De dosis durvalumab is 1.500 mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan (3 x €2.328)=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4 x €6.984 = €45.396; voor 52 weken is dit 52/4x €6.984 = €90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000-€90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab. Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

55.518.750,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.