Extended indication

Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with chemo, 1L.

Therapeutic value

Possibly no place in the treatment regimen

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Durvalumab

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Lung cancer

Extended indication

Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage IV, in combination with chemo, 1L.

Proprietary name

Imfinzi

Manufacturer

AstraZeneca

Mechanism of action

PD-1 / PD-L1 inhibitor

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Anti PD-L1

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

2023

Expected Registration

2024

Orphan drug

No

Registration phase

Clinical trials

Additional comments
Voor durvalumab geldt per 1 september 2019 tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties. Primaire eindpunten van de MYSTIC trial voor de combinatie tremelimumab/durvalumab zijn niet gehaald. Deze registratie zal gebaseerd zijn op de POSEIDON trial.

Therapeutic value

Current treatment options

Chemotherapie en immuuntherapie

Therapeutic value

Possibly no place in the treatment regimen

Frequency of administration

1 times every 2 weeks

References
NCT03164616
Additional comments
Toedieningsfrequentie: durvalumab 1 maal per 2 weken. De behandelduur is nog niet bekend.

Expected patient volume per year

References
NKR, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf, expertopinie.
Additional comments
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium III (1.226). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten. Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op maximaal 4.450 patiënten. Deze behandeling zal zijn plaats hierin moeten veroveren. Echter, gegeven de resultaten uit de trial, is de verwachting dat uiteindelijk niet veel patiënten in aanmerking zullen komen voor dit geneesmiddel.

Expected cost per patient per year

Cost

50,000.00 - 100,000.00

References
G-standaard
Additional comments
De dosis durvalumab is 1.500mg. Prijs per toediening is (3 x €2.328) = €6.984. De eerste 4 cycles wordt dit elke 3 weken gegeven (met of zonder tremelimumab), daarna nog een keer de combinatie bij 16 weken (dus 5xde combinatie. (Prijs tot 16 weken is dus 5 x €6.984 = €34.920). Daarna elke 4 weken durvalumab monotherapie. Voor 6 maanden is dit (26-16)/4 x €6.984 = €17.460 + €34.920= €52.380; voor 52 weken is dit €52.380 + 26/4x€6.984 = €97.776. Durvalumab wordt in combinatie gegeven met pemetrexed (of tremelimumab). De kosten hiervan zijn in bovenstaande berekening niet meegenomen.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Nog voor veel indicaties in ontwikkeling, monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Meerdere studies teruggetrokken, 1 fase 3 studie loopt nog: Monotherapy Versus Single-agent Cytotoxic Chemotherapy in Patients With Mutant EGFR Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Failure of at Least 1 Previous EGFR-directed Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) and Platinum-doublet Chemotherapy.

Other information

There is currently no futher information available.