Extended indication 1L advanced NSCLC
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 300,375,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Durvalumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication 1L advanced NSCLC
Proprietary name imfinzi
Manufacturer AstraZeneca
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date 2022
Expected Registration 2023
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments De fabrikant verwacht indiening in 2022 en registratie in 2023. Voor durvalumab geldt tot eind 2023 een financieel arrangement voor oncologische indicaties.

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie
Therapeutic value No estimate possible yet
Dosage per administration 1500mg
References PEARL (NCT03003962)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4,450

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf, expertopinie
Additional comments In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium III (1.226). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten. Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat neer op maximaal 4.450 patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost 45,000.00 - 90,000.00
References Fabrikant
Additional comments De dosis durvalumab is 1.500mg elke 4 weken tot ziekteprogressie. Prijs per toediening is dan (3 x €2.328)=€6.984. Voor 6 maanden is dit 26/4 x €6.984 = €45.396; voor 52 weken is dit 52/4x €6.984 = €90.792. In de studie wordt durvalumab onderzocht als monotherapie en in combinatie met tremelimumab. Afhankelijk van de behandelduur zal de prijs per jaar tussen de €45.000-€90.000 bedragen uitgaande van 6 of 12 maanden behandeling. Deze kosten betreffen alleen durvalumab.

Potential total cost per year

Total cost

300,375,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.