Duvelisib

Werkzame stof

Duvelisib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

CLL

Uitgebreide indicatie
Treatment of chronic lymphocytic leukaemia / small lymphocytic lymphoma, 2L

1. Product

Merknaam

Copiktra

Fabrikant

Verastem

Werkingsmechanisme

Serine/threonine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Selective PI3K δ/γ inhibitor

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

2019

Verwachte registratie

2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
DUO trial: improved progression free survival (PFS). Indiening volgens fabrikant eind 2019.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Momenteel te weinig informatie beschikbaar voor opname in de richtlijn.

Behandelduur

Mediaan 11.6 maand/maanden

Toedingsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

25 mg

Bronnen
NCT02004522; https://www.targetedonc.com/conference/soho-2019/dose-modifications-to-duvelisib-do-not-compromise-outcomes-in-rr-cllsll
Aanvullende opmerkingen
De werkgroep ziet voorlopig geen indicatie voor duvelisib.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
Aantal diagnoses CLL en SLL in 2016: 781 en 139 respectievelijk. Nog te weinig bekend over de mogelijke plaatsbepaling om een goede inschatting te kunnen doen van het patiëntvolume.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 160.000

Bronnen
https://www.drugs.com/price-guide/copiktra
Aanvullende opmerkingen
In de VS is een prijs bekend van ongeveer $13.000 (~€12.800) voor 56 orale capsules van 25 mg. Bij en behandelduur van 11,6 maanden zou dit neerkomen op een inname van 706 capsules en dus ongeveer €160.000 per patiënt per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.